تهران شهرک صنعتی صفا دشت

آستر سرنجی الکیدی هواخشک


آستر سرنجی الکیدی هواخشک

EPC PRIME 110

رنگ برپایه رزین آلکیدی متوسط روغن صنعتی بوده و حاوی پیگمنت ضدخوردگی اکسید سرب(سرنج) می باشد که می توان از سطوح فلزی در برابر عوامل خورنده در محیط های صنعتی خورنده ، نیمه صنعتی، شهری و روستایی محافظت نماید.

موارد مصرف

به عنوان لایه اول در سیستم های پوششی چند لایه آلکیدی جهت حفاظت از سازه ها ،سوله ها و قطعات صنعتی در محیط های صنعتی ،نیمه صنعتی و تاسیسات شهری استفاده می گردد. همچنین می توان جهت حفاظت از سطوح فلزی این آستر را به عنوان پوشش تک لایه نیز به کار برد .

خواص شیمیایی و فیزیکی

پایه رزینی : : آلکید مدیوم اویل
نسبت اختلاط وزنی A/B : ------
تعداد اجزاء : یک جزیی
نسبت اختلاط حجمی A/B : -----
فام : نارنجی
ضخامت فیلم خشک (میکرون) : ۶۰-۵۰
براقیت : مات
ضخامت فیلم تر (میکرون) : ۱۱۵-۹۶
دانسیته (g/cm3)A : ۱/۰±۶/۱
میزان پوشش تئوری (m²/lit) : ۹
دانسیته (g/cm3)A+B : -----
زمان انبارداری: ۶ ماه
درصد جامد وزنی A : ۲ ±۷۵
عمر مجاز دو جزء پس از اختلاط : -----
درصد جامد وزنی A+B : --- --
تینر مصرفی : TM-110
درصد جامد حجمی A+B : ۲±۵۲
مکانیزم سخت شدن : تبخیر حلال واکسیداسیون

مکانیسم خشک شدن

مدت زمان خشک شدن در درجه ۲۵ سانتیگراد با استاندارد ASTM-D 1640
خشک سطحی خشک عمقی خشک کامل حداقل زمان لازم جهت اعمال لایه بعد حداکثر زمان مجاز اعمال لایه بعد
۱ ساعت ۴ ساعت یک هفته ۲۴-۱۲ ساعت ۱ هفته

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی ،روغن ،گردوغبار و رنگهای باقیمانده باشد . همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز حداقل تا درجه سوئدی Sa 2 (ضمیمه ب) آماده سازی گردد. رعایت حداقل  زمان رنگ آمیزی پس از عملیات آماده سازی بسیار ضروری می باشد .

روش اعمال

به وسیله یک همزن مناسب محتویات رنگ را به خوبی مخلوط نماییدبه طوری که هیچ گونه رسوبی در آن مشاهده نگردد سپس تینر را به آرامی به مخلوط رنگ بیافزایید.میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال ، دمای محیط ضخامت فیلم خشک و … دارد.رعایت این نکته نیز ضروری است که رنگ آمیزی باید در دمایی بالاتر از نطقه شبنم محیط صورت گیرد(حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم).

تجهیزات و روش های کاربرد رنگ

موارد مصرف ایرلس اسپری قلم مو غلطک
سایز نازل ۰٫۰۰۹٫۰٫۰۱۹ INCH ۱٫۸۰ mm ---- ----
نسبت پمپ ۴۵/۱ ---- ---- ----
فشار هوا ۴-۶ bar ۳-۵ bar ---- ----
تینر مصرفی ۷-۱۰% T-411 ۱۵-۲۰% T-411 ۳-۵% T-411 ۳-۵% T-411

بسته بندی ، انبارداری و ایمنی :

بسته بندی : ظروف فلزی ۱۰٫۶ و ۲۰ لیتری                                                                                                                                       

شرایط نگهداری :در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب و با بسته بندی کامل و سالم نگهداری شود.

مدت زمان مجاز انبارداری : حداقل ۱۸ ماه پس از ارسال