تهران شهرک صنعتی صفا دشت

رنگ رویه آلکیدی سفید هوا خشک


رنگ رویه آلکیدی سفید هوا خشک

EPC TOP 130

رنگ رویه بر پایه رزین آلکید متوسط روغن صنعتی بوده که می تواند در فام های مختلف در سیستم های پوششس چند لایه به عنوان لایه نهایی از سطوح فلزی در برابر عوامل خورنده در محیط های نیمه صنعتی ، شهری و روستایی محافظت نماید . خشک شدن سریع از مشخصه های این رنگ محسوب می شود.

موارد مصرف

به عنوان لایه میانی در سیستم های پوششی چند لایه آلکیدی جهت حفاظت از سازه ها ،سوله ها و قطعات صنعتی در محیط های صنعتی ، نیمه صنعتی و تاسیسات شهری استفاده می گردد.

خواص شیمیایی و فیزیکی

پایه رزینی : : آلکید مدیوم اویل
نسبت اختلاط وزنی A/B : -----
تعداد اجزاء : یک جزیی
نسبت اختلاط حجمی A/B : -----
فام : سفید
ضخامت فیلم خشک (میکرون) : ۵۰-۴۰
براقیت : نیمه براق
ضخامت فیلم تر (میکرون) : ۱۰۹-۸۷
دانسیته (g/cm3)A : ۰۵/۰±۲۵/۱
میزان پوشش تئوری (m²/lit) : ۱۱٫۵-۹٫۲
دانسیته (g/cm3)A+B : -----
زمان انبارداری : یک سال
درصد جامد وزنی A : ۲±۶۶
عمر مجاز دو جزء پس از اختلاط : -----
درصد جامد وزنی A+B : -----
تینر مصرفی : TM-130
درصد جامد وزنی A+B : ۲±۴۶
مکانیزم سخت شدن : تبخیر حلال واکسیداسیون

مکانیسم خشک شدن

مدت زمان خشک شدن در درجه ۲۵ سانتیگراد با استاندارد ASTM-D 1640
خشک سطحی خشک عمقی خشک کامل حداقل زمان لازم جهت اعمال لایه بعد حداکثر زمان مجاز اعمال لایه بعد
۲ ساعت ۴ ساعت یک هفته ۳۶-۲۴ ساعت ۱ هفته

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی ،روغن ،گردوغبار و رنگهای باقیمانده باشد . همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز حداقل تا درجه سوئدی Sa 2 (ضمیمه ب) آماده سازی گردد. رعایت حداقل  زمان رنگ آمیزی پس از عملیات آماده سازی بسیار ضروری می باشد .

روش اعمال

به وسیله یک همزن مناسب محتویات رنگ را به خوبی مخلوط نمایید به طوری که هیچ گونه رسوبی در آن مشاهده نگردد سپس تینر را به آرامی به مخلوط رنگ بیافزایید.میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال ، دمای محیط ضخامت فیلم خشک و … دارد.رعایت این نکته نیز ضروری است که رنگ آمیزی باید در دمایی بالاتر از نطقه شبنم محیط صورت گیرد(حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم).

تجهیزات و روش های کاربرد رنگ

موارد مصرف ایرلس اسپری قلم مو غلطک
سایز نازل ۰٫۰۰۹٫۰٫۰۱۹ INCH ۱٫۸۰ mm ---- ----
نسبت پمپ ۴۵/۱ ---- ---- ----
فشار هوا ۴-۶ bar ۳-۵ bar ------ ----
تینر مصرفی ۷-۱۰% T-411 ۱۵-۲۰% T-411 ۳-۵% T-411 ۳-۵% T-411

بسته بندی ، انبارداری و ایمنی :

بسته بندی : ظروف فلزی ۱۰٫۶ و ۲۰ لیتری                                                                                                                                       

شرایط نگهداری : در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب و با بسته بندی کامل و سالم نگهداری شود.

مدت زمان مجاز انبارداری : حداقل ۱۸ ماه پس از ارسال