تهران شهرک صنعتی صفا دشت

رنگ رویه وینیلی


رنگ رویه وینیلی

  

۳۳۰  EPC TOP

این رنگ رویه برپایه رزین وینیل کلراید و رنگدانه های ضد خوردگی طراحی گردیده است. این پوشش ازمقاومت خوردگی و آبی عالی برخوردار می باشد.همچنین مقاومت خوبی دربرابر اسیدها و بازها داردو به سرعت خشک می شود.

موارد مصرف

به عنوان لایه نهایی در سیستم های چند لایه وینیلی  بر روی سطوح فلزی درمناطق صنعتی و همچنین پوشش داخلی و خارجی مخازن استفاده می شود.

خواص شیمیایی و فیزیکی

پایه رزینی : : رزین وینیلی کئوپلیمر
ضخامت فیلم خشک (میکرون) : µ۵۰-۳۰
تعداد اجزاء : تک جزیی
ضخامت فیلم تر (میکرون) : µ۱۶۱-۹۷
فام : فام های مختلف
میزان پوشش تئوری (برای ۴۰میکرون فیلم خشک) : m²/lit 10.3-6.2
براقیت : نیمه براق
زمان انبارداری : ۱۲ ماه
دانسیته (g/cm3) : : ۰٫۰۵ ±۱٫۱۸
عمر مجاز دو جزء پس از اختلاط : ------
درصد جامد وزنی : : ۲±۴۸
تینر مصرفی : ۳۳۰EPC THINN
درصد جامد حجمی: : ۲±۳۱
مکانیزم سخت شدن : تبخیر حلالی

مکانیسم خشک شدن

مدت زمان خشک شدن در درجه ۲۵ سانتیگراد با استاندارد ASTM-D 1640
خشک سطحی خشک عمقی خشک کامل حداقل زمان لازم جهت اعمال لایه بعد حداکثر زمان مجاز اعمال لایه بعد
۱ ساعت ۶ ساعت ۳ روز ۱۶ ساعت ۱ هفته

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی ،روغن ،گردوغبار و رنگهای باقیمانده باشد . همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز براساس استاندارد سوئدی ISO 8501-1حداقل تا درجه۲/۱ Sa 2  (ضمیمه ب) آماده سازی گردد. رعایت حداقل  زمان رنگ آمیزی پس از عملیات آماده سازی بسیار ضروری می باشد .

روش اعمال

ابتدا رنگ را بوسیله همزن مخلوط نموده تا بطور کامل یکنواخت گردد سپس تینر مخصوص را به آن اضافه نموده و بار دیگربوسیله همزن دو جزرا مخلوط نموده تا غلظت مناسب پاشش فراهم گردد. رعایت این نکته نیز ضروری است که رنگ آمیزی باید در دمایی بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد(حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم).

تجهیزات و روش های کاربرد رنگ

موارد مصرف ایرلس اسپری قلم مو غلطک
سایز نازل ۰٫۳۳-۰٫۳۸mm ۱٫۴۰-۱٫۸۰ mm ---- ----
نسبت پمپ ۴۵/۱ ---- ---- ----
فشار هوا ۶-۷ bar ۳-۵ bar ------ ----
تینر مصرفی ۵ % ۱۵-۲۰% ۳-۵% -------

بسته بندی ، انبارداری و ایمنی :

بسته بندی :    ظروف فلزی ۶ و ۲۰ لیتری                                                                                                                

شرایط نگهداری : در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب و با بسته بندی کامل و سالم نگهداری شود.

مدت زمان مجاز انبارداری حداقل ۱۲ماه پس از ارسال