تهران شهرک صنعتی صفا دشت

پرایمراپوکسی فنولیک پلی آمین


پرایمراپوکسی فنولیک پلی آمین

EPC PRIME 870

این رنگ بعنوان یک آستری بر پایه رزین اپوکسی فنولیک و سخت کننده پلی آمین بهمراه رنگدانه های ضد خوردگی تولید و عرضه میگردد. ایــن رنگ مقاومـــت مناسبــی در بــرابــر حرارت ،حلال ها، رطـــــــوبت و محیطهای شیمیایی دارد ولیکن جهت محـــــــافظت کامل نیاز به پوشش میـــانی و رویـــــه متناسب با شرایط محیطی دارد. همچنین سریع خشک شدن آن یکی از محاسن آن است

موارد مصرف

به عنوان پوششی مناسب جهت قسمت داخلی مخازن سوخت ونفت ،حوضچه های پساب،سازه های فلـــــــزی نصب شده در مجتمع های پتروشیمی نظیر خطوط لوله و انتقال، مخازن ، وهمچنین کلیه ســــازه های فلزی در مناطق ساحلــی وOFF SHORE استفاده میگردد

خواص شیمیایی و فیزیکی

پایه رزینی : : اپوکسی-پلی آمین
نسبت اختلاط وزنی A/B : ۷:۱
تعداد اجزاء : دو جزیی
نسبت اختلاط حجمی A/B : -----
فام : طوسی
ضخامت فیلم خشک (میکرون) : ۱۰۰-۸۰
براقیت : نیمه مات
ضخامت فیلم تر (میکرون) : ۱۸۲-۱۴۵
دانسیته (g/cm3)A : ۰۵/۰±۵/۱
میزان پوشش تئوری (برای µ۸۰ فیلم خشک ) : m²/lit 6.9-5.5
دانسیته (g/cm3)A+B : ۰۵/۰±۴۰/۱
زمان انبارداری : یک سال
درصد جامد وزنی A : ۲±۷۶
عمر مجاز دو جزء پس از اختلاط : ۴۵ دقیقه
درصد جامد وزنی A+B : ۲±۷۱
تینر مصرفی : ۸۷۰ EPC THINN
درصد جامد حجمی A+B : ۲±۵۵
مکانیزم سخت شدن : تبخیر حلالی و واکنش شیمیائی

مکانیسم خشک شدن

مدت زمان خشک شدن در درجه ۲۵ سانتیگراد با استاندارد ASTM-D 1640
خشک سطحی خشک عمقی خشک کامل حداقل زمان لازم جهت اعمال لایه بعد حداکثر زمان مجاز اعمال لایه بعد
۲-۳ ساعت ۶-۸ساعت یک هفته ۱۲ساعت ۲۴ ساعت

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی ،روغن ،گردوغبار و رنگهای باقیمانده  و لایه اکسیدی باشد . همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز بر اســاس استـانـدارد سوئدی ISO 8501-1 حداقل تا درجه  Sa2 ½(ضمیمه ب) آماده سازی گردد. حداقل میزان زبری سطح (پروفایل ) بایستی ۵۰ میکرون باشد.

روش اعمال

ابتدا جز A را بوسیله همزن مخلوط نموده تا بطور کامل یکنواخت گردد سپس جز B را به آن اضــافــــه نمایید و بار دیگر بوسیله همزن دو جز را مخلوط نموده وپس از آن حدود ۲۰ دقیقه به مخلوط اجـــازه داده تا واکنش لازم بین دو جز صورت پذیرد. با توجه به عمـر مفید رنگ بعد از اختـــــلاط ‚ رنگ آماده شده را در دمای C°۲۵ حداکثر تا ۸ ساعت مصرف نمایید. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال ،دمای محیط ، ضخامت فیلم خشک و… دارد ، رنگ آمیزی در دمای بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد .(حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم).

تجهیزات و روش های کاربرد رنگ

موارد مصرف ایرلس اسپری قلم مو غلطک
سایز نازل ۰٫۰۱۷-۰٫۰۲۱ INCH ۱٫۸۰-۲ mm ---- ----
نسبت پمپ ۴۵/۱ ---- ---- ----
فشار هوا ۴-۶ bar ۳-۵ bar ------ ----
تینر مصرفی ۷-۱۰% ۱۵-۲۰% ۳-۵% ۳-۵%

بسته بندی ، انبارداری و ایمنی :

بسته بندی : ظروف فلزی ۱۰٫۶ و ۲۰ لیتری                                                                                                                                       

شرایط نگهداری : در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب و با بسته بندی کامل و سالم نگهداری شود.

مدت زمان مجاز انبارداری : حداقل ۱۲ماه پس از ارسال